hm3_2

FRISKE FISK!

Fisk er én af danskernes livretter. Faktisk spiser hver tredje dansker fisk hver uge, og hver tiende spiser fisk hver dag. Samtidig kræver forbrugerne fisk af høj kvalitet, til den rigtige pris og fanget på en bæredygtig måde. Her er fiskeriet i Hanstholm helt i front i Europa med moderne skibe og faciliteter, der både sikrer en hurtig og korrekt håndtering af de friske fisk og følger de såkaldte MSC-principper for bæredygtigt fiskeri. Med udvidelsen af Hanstholm Havn får havnens skibe og virksomheder endnu bedre muligheder for at udvikle fiskeriet på en måde, der svarer til tidens krav.

 

FISK PÅ DEN RIGTIGE MÅDE

Fisk smager ikke bare godt og er sundt; fisk er også en vigtig og god kilde til ernæring for verdens befolkning. Det kræver naturligvis, at fiskeriet foregår i en bæredygtig balance med naturen, så fiskene ikke forsvinder fra havet. Bæredygtighed er blevet en vigtig parameter – ikke bare for forbrugerne men også for fiskerierhvervet.

Både fiskeskibene og fiskevirksomhederne i Hanstholm hører til blandt verdens førende, når det drejer sig om at fange og håndtere spisefisk efter moderne og bæredygtige principper og naturligvis efter de gældende kvoteregler. Hanstholm har i dag 60 fiskefartøjer, der er godkendte efter de internationale MSC-standarder, og der kommer stadig flere til.

 

FISK FOR FREMTIDEN

Fiskeriet ved Hanstholm er et gammelt og stolt håndværk, der er i en rivende udvikling. For at kunne levere friske fisk i høj kvalitet til den rigtige pris, sker der hele tiden fornyelser i erhvervet, der kan gøre kæden fra hav til bord kortere, bedre og mere konkurrencedygtig. Fiskere går sammen i nye moderne virksomheder og bygger nye og større skibe for at kunne gøre fiskeriet mere rentabelt, fiskevirksomheder etablerer sig på de nye havnearealer med nye arbejdsgange og en langt større kapacitet. Samtidig har Hanstholm udviklet sig til en central havn for fiskeskibe fra andre dele af Europa, der i stigende grad lander deres fisk i havnen.

Udvidelsen af Hanstholm Havn med mere plads og bedre faciliteter skaber rammerne for fremtidens bæredygtige fiskeri, der bygger på både nye idéer og lange og stolte traditioner.

 

 

 

Faktaboks

NYE STANDARDER FOR FISKERIET

Mere end 2/3 af Hanstholms fiskeskibe og virksomheder har indtil videre valgt at få certifikat på, at de lever op til den internationale MSC (Marine Stewardship Counsil)-standard.

 

MSC-fiskeristandarden bruges til at vurdere, om et fiskeri er veldrevet og bæredygtigt. Den afspejler den mest opdaterede forståelse af internationalt anerkendt forskning og forvaltning inden for fiskeri. Standarden er udviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøgrupper og er frivillig at følge.

 

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til:

-        Bæredygtige fiskebestande - Fiskeriet skal være på et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund.

-        Minimering af miljøpåvirkninger - Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde.

-        Effektiv fiskeriforvaltning - MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

 

Fiskeskibe og virksomheder på Hanstholm Havn vil efterhånden introducere nye digitale hjælpemidler til at dokumentere fiskenes vej fra hav til bord. Allerede når fiskene bliver fanget, bliver kasserne forsynet med en chip, der følger fisken hele vejen fra skibet, over fiskeriauktionen, forarbejdningen og transporten. På den måde kan forbrugeren præcis se, hvor og hvornår den enkelte fisk er fanget og af hvilket skib.

 

 

Børnehistorie: I nettet. Eksempler på nettyper monteret på væggen

-        Net

-        Vodgarn

-        Stormasket trawl